• Donnerstag, 22. August 2019 16:35

eventicon28 MUTTER, 3. Oktober 2018 19:50

Kargaz
 
warcraftlogs.com

Teilnehmer 11

ArchénémyDrakerothJarandaMitziVergaÆimée
ArmíoHolysunKargazSecespitaZulkun

Items 2

Käufer Name Itempool Droprate Wert
Verga icon Ring der Fäulnisausmerzung default 0 % 0.00
Æimée icon Ring der Fäulnisausmerzung default 0 % 0.00

Klassenverteilung Loot-Verteilung

Klassenverteilung

Klasse Prozent Teilnehmer
class 2 Druide
27.00%
Archénémy, Mitzi, Zulkun
class 1 Todesritter
9.00%
Armío
class 9 Hexenmeister
9.00%
Drakeroth
class 5 Paladin
9.00%
Holysun
class 4 Magier
9.00%
Jaranda
class 10 Krieger
9.00%
Kargaz
class 7 Schurke
9.00%
Secespita
class 3 Jäger
9.00%
Verga
class 6 Priester
9.00%
Æimée


 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.